Eén gezin, één plan!

Kinderteam Zevenaar is een multidisciplinaire
samenwerking van vier eerstelijnszorgdisciplines
rondom kinderen van 0 tot 18 jaar

 
 

Het team


Wij werken nauw samen bij het uitdiepen van de hulpvraag, het opstellen van een advies en/of behandelplan, en bij het verdere begeleidingstraject. Het gaat hierbij om meer dan hulpvragen op het gebied van de motoriek, spraak- en taal, eten en drinken, gedrag, begrip of sociaal-emotioneel welbevinden van het kind.

Het team bestaat uit:
- een kinderdiëtiste
- kinderfysiotherapeuten
- (pre)logopedisten
- kinderpsychologen
- een speltherapeut
- een orthopedagoog


Bekijk team

 

Eén gezin, één plan!
Kinderteam Zevenaar is een multidisciplinaire
samenwerking van vier eerstelijnszorgdisciplines
rondom kinderen van 0 tot 18 jaar.
 


Het team


Het team bestaat uit verschillende disciplines gericht op het kind.

Het team bestaat uit:
- een kinderdiëtiste:
- kinderfysiotherapeuten:
- (pre)logopedisten:
- kinderpsychologen:
- een speltherapeut:
- een orthopedagoog


Bekijk team
 

Laagdrempelige
zorg


Wij zijn laagdrempelig te benaderen. De hulpvraag staat centraal, waarbij alle zorgdisciplines professionele, doelgerichte en adequate zorg bieden. Het kind wordt onderzocht volgens gestandaardiseerde testen. De resultaten en bevindingen worden besproken binnen een multidisciplinair overleg. In samenspraak met ouders adviseren wij de best passende hulpvorm. Er wordt altijd spelenderwijs gewerkt, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen in een vertrouwde sfeer. Wij bestaan uit geregistreerde behandelaars met een contract bij de gemeente of de zorgverzekeraars. Het onderzoeks- en behandeltraject wordt in de meeste gevallen volledig vergoed.

Het team


MERLE NIEUW-modified

Merle Leenders

Kinderdiëtetiek
Ik ben Merle Leenders, kinderdiëtiste en praktijkhouder van kinderdiëtistenpraktijk LEEF.
Meer informatie
NIEUW FYSIO-modified

Ilse en Paula

Kinderfysiotherapie
Wij zijn Ilse Geurds en Paula van de Wal, Kinderfysiotherapeuten van Fysio-Z
Meer informatie

LOGOPEDIE NIEUW-modified

Sandra en Marloes

Logopedie & Prelogopedie
Wij zijn Marloes van Hienen & Sandra Wigman, logopedisten van Logopedie Talent.
Meer informatie
PSYCHOLOOG NIEUW-modified

Angela Schuurmans

Psychologie, Orthopedagogiek & Speltherapie
Ik ben Angela Schuurmans, psycholoog, speltherapeut en praktijkeigenaar van Praktijk Calm Kids.
Meer informatie

Onze locatie

Neem contact op

Contact


Neem persoonlijk contact met een van ons op om een afspraak te maken.


0316 343 795

info@kinderteamzevenaar.nl

Adres


Voordat je bij ons langskomt dien je eerst een afspraak te maken met een van ons.


Oude Doesburgseweg 636901 HH Zevenaar